Jazierka, biodesign bazény | ROSSY.sk

Filtrácia pre jazierko s koi kaprami

  • Pridané: 15.01.2019   |   Autor: ROSSY spol. s r.o.   |   395 čítaní / zobrazení


filter do jazierka, zapojenie filtracieAko sme naznačili v článku o zakladaní jazierka pre koi, filtrácia je neodmysliteľnou súčasťou úspešného chovu koi kaprov. Samozrejme, jazierko môže byť založené aj bez filtrácie. Sú ľudia, ktorí prírodné zafarbenie vody priam obľubujú. V takomto prostredí však rátajte s tým, že vaše ryby príliš často neuvidíte, pretože voda býva vplyvom jednobunečných rias zafarbená do zelena. Tieto vodu znečisťujúce riasy vznikajú vplyvom vysokého obsahu fosforu a dusíku, ktorého koncentrácia býva v takomto prostredí pomerne vysoká. Prípravky na úpravu vody a boj s riasami nájdete v našom eshope.

Teraz sa na chvíľu pozastavte a predstavte si jazierko s krištáľovo čistou vodou a nádherne plávajúcimi koi kaprami, a jazierko bez filtrácie, do ktorého ani nevidno. Tak čo? Aká predstava je krajšia? Možno patríte práve k tým, ktorí majú radi prírodu bez techniky, a teda aj bez filtračných systémov. V takom prípade budete určite chcieť jazierko bez filtrácie. Ak však chcete mať jazierko s krásnymi koi, určite radšej siahnete po možnosti filtrovania jazierka, v ktorom sa Vám budú vaše ryby nádherne predvádzať.

Vráťme sa späť k samotnej filtrácii vody. Filtráciu môžeme rozdeliť na mechanickú a biologickú. Tieto systémy môžu fungovať buď zvlášť za sebou, alebo v jednej filtračnej jednotke, napr. filter s vortex komorou.


jazierkový filter, bubnový filter, mechanická filtráciaMechanická filtrácia

Je veľmi dôležitou súčasťou filtračného systému, pretože zachytáva hrubé nečistoty, ako napr. zvyšky krmiva, výkaly rýb, opadané lístie, odumierajúce zvyšky vodných rastlín... Na zachytenie týchto odpadových látok slúži vo filtračnom systéme tzv. Vortex komora, alebo komora s filtračnými kefami. Tieto komory bývajú v systéme osadené ako prvé a je dobré ich pravidelne a účinne odkalovať, čím pomôžeme odľahčiť ďalšiu časť filtračného systému, a to filtráciu biologickú. Čím dlhšie sa odpadové látky nachádzajú vo vode, tým viac zaťažujú biologický filter a vodné prostredie, pretože sa ich rozkladom uvoľňuje do vody množstvo dusíkatých látok a fosforu, ktoré sú výživou pre riasy.


Biologická filtrácia

jazierkovy filter, biologicka filtracia jazierkaJe po mechanickej filtrácii ďalšou a tou dôležitejšou súčasťou filtračného zariadenia. Pri biologickej filtrácii dochádza pomocou nitrifikačných a denitrifikačných baktérii  k odbúravaniu škodlivých látok, ktoré sa do vodného prostredia uvoľňujú pri rozklade hrubých nečistôt. Nitrifikácia je proces, počas ktorého pri dostatku kyslíku (aerobne prostredie) nitrifikačné baktérie premieňajú amoniak na dusitany a potom na dusičnany. Denitrifikácia prebieha v bezkyslíkatom prostredí (anaerobne prostredie) a denitrifikačné baktérie redukujú dusičnany a dusitany na voľný dusík, ktorý odchádza z vodného prostredia do atmosféry. Aby spomínané baktérie mohli plniť svoju funkciu biologického procesu, potrebujú dostatočne veľký priestor pre usídľovanie na povrchu filtračných materiálov. Z toho vyplýva, že budete potrebovať dostatočne veľký filter naplnený materiálom, ktorý ponúka dostatočne veľký povrch pre usídlenie baktérii. Ak teda plánujete jazierko s objemom 10 m3, objem filtra by mal byť 1 m3, čiže 10 %  objemu jazierka. Na trhu je pomerne široký výber filtračných materiálov (napr. biomolitan, japonská rohož, bioguličky, biobloky, zeolit...), ktoré sú vhodné na použitie v biologickej filtrácii, no treba vybrať materiál, ktorý ponúka čo najväčší povrch pre baktérie. Zo spomínaných materiálov je najvhodnejší biomolitan pre jeho veľkú povrchovú plochu. Ďalšou výhodou biomolitanu je jeho prietočnosť, teda schopnosť dopraviť vodu a dostatok kyslíka až do vnútra materiálu. Plocha pre usídlenie baktérii býva uvedená v m2/m3. Biologický proces nefunguje hneď po jeho spustení. Doba akéhosi štartovania filtra, teda doba počas ktorej sa vo filtračnom materiály usídľujú baktérie je asi 4-8 týždňov. Tento proces môžeme urýchliť pridaním štartovacích baktérii. Až po tomto čase je teda filter schopný vykonávať svoju funkciu a zbavovať vodu škodlivých látok. Počas tohto obdobia je dôležité kontrolovať hodnoty NO2 (dusitany) a NO3 (dusičnany). Hodnota NO2  by v jazierku nemala byť vyššia ako 0,1 mg/l a hodnota NO3 by sa mala udržovať do 10 mg/l. Už pri hodnote 1 mg/l NO2 môže dochádzať k duseniu rýb a následnému úhynu. Zvýšená hodnota NO3 nemá až také následky, ale hlavne u mladých rýb dochádza pri vysokých hodnotách NO3 k blokácii rastu.

Filtrácia v jazierku pre koi neplní teda len funkciu krištáľovo čistej vody, ale aj funkciu “zdravej“  vody pre nishikigoi.


Ponuka filtrov z nášho E-SHOPU