• Logo
 • Since
 • 0905 989 373
  0905 678 004
  info@rossy.sk
 • Môj profil
 • 4 ks
  za 158.90 €
Záhradné jazierka, biodesign bazény | ROSSY.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

 • Pridané: 31.05.2018   |   48 čítaní / zobrazení

I.       Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky slúžia pre nakupovanie na internetovej stránke www.rossy-shop.sk, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť ROSSY spol. s r.o. so sídlom  941 44 Hul, Na vŕšku 88/8, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Sro, Vložka číslo: 30572/N IČO: 46486283, IČ DPH: SK 2820004715.
 2. Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Všeobecné obchodné podmienky upravujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe tovaru na internetovej stránke www.rossy-shop.sk.
 3. Všeobecné obchodné podmienky upravujú a upresňujú právne vzťahy, ktoré sú v súlade so Zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane  spotrebiteľa, v platnom znení, Zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v platnom znení, Zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Vyššie uvedené právne predpisy sa používajú najmä na práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

II.            Vymedzenie základných pojmov

 1. Zmluva - je právny úkon, ktorý vytvára a upravuje právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Zmluva je uzatvorená v okamihu kedy je Potvrdenie o prijatí Objednávky Predávajúceho doručené v elektronickej podobe Kupujúcemu.
 2. Predávajúci (dodávateľ) - je osoba, ktorá má Spotrebiteľovi dodať za odplatu v dohodnutom čase  určitý tovar alebo službu. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Kupujúci (spotrebiteľ) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby pre uspokojenie osobných potrieb.
 4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorá nenakupuje tovar alebo nevyužíva služby pre uspokojenie osobných potrieb.
 5. Obchodné podmienky - je dokument, ktorý upravuje právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúci odoslaním Objednávky súhlasí s Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.rossy-shop.sk. Predávajúci a Kupujúci sú povinný riadiť sa právami a povinnosťami, ktoré sú stanovené v Obchodných podmienkach a sú súčasťou Zmluvy.
 6. Objednávka - návrh vytvorenia kúpnej Zmluvy zaslaný Kupujúcim Predávajúcemu.
 7. Miesto dodania - je adresa uvedená Kupujúcim v Objednávke.

 

III.            Uzatvorenie kúpnej zmluvy

  Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim (rossy-spol. s r.o.) a Kupujúcim vzniká na základe potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Samotná objednávka Kupujúceho predstavuje iba návrh Zmluvy.

  Postup uzatvorenia kúpnej zmluvy:

  1. Kupujúci si vyberie tovar, ktorý chce kúpiť a pristúpi k Objednávke.

  2. Kupujúci pravdivo vyplní v Objednávke Osobné údaje.

  3. Objednávka vzniká momentom potvrdenia Objednávky na internetovom obchode www.rossy-shop.sk .

  4. Kupujúci odoslaním Objednávky bez výhrad súhlasí s Obchodnými podmienkami internetového obchodu      www.rossy-shop.sk.

   

  IV.            Odstúpenie od kúpnej zmluvy

   Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu do siedmych pracovných dní od prevzatia tovaru  v súlade s ustanovením § 12 č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Odstúpením kupujúceho od Zmluvy sa Zmluva ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo zrušiť poskytovanie služby a vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar do 15 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.

   V prípade, že Kupujúci  odstúpi od Zmluvy a vráti tovar v pôvodnom obale a nepoškodený, Predávajúci  vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar , no nie cenu spojenú s nákladmi na prepravu tovaru.

   V prípade, že Kupujúci odstúpi od Zmluvy a vráti tovar poškodený, neúplný alebo v inom obale ako pôvodnom je Predávajúci oprávnený  vrátiť už zaplatenú cenu tovaru Kupujúcemu zníženú o hodnotu opotrebenia, opravy alebo nahradenia chýbajúcich častí v súlade so Zákonom č 40/1964 Z. z Občiansky zákonník. Predávajúci nevracia cenu spojenú s nákladmi na prepravu tovaru.

    

   V.            Dodacie podmienky

    Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v čo najkratšom termíne, no najneskôr do 14 dní od uzatvorenia Zmluvy. V prípade ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade Predávajúci informuje o tejto skutočnosti mailom alebo telefonicky Kupujúceho, čím sa na základe ich vzájomnej dohody doba dodania môže zmeniť.

    Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku v rámci Slovenskej republiky alebo Kuriérskou službou.

    Kupujúci je povinný prevziať si tovar na mieste určenom Zmluvou. V prípade ak si Kupujúci tovar neprevezme a bude vrátený Predávajúcemu, poruší tým Obchodné podmienky stanovené internetovým obchodom www.rossy-shop.sk a v súlade s §420 a §442 Občianskeho zákonníka bude povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu.

     

    VI.            Platobné podmienky

     Kupujúci si spôsob platby vyberá pri vypĺňaní Objednávky tovaru. Kupujúci môže kúpnu cenu uhradiť  bankovým prevodom na účet Predávajúceho, platbou v hotovosti pri osobnom odbere tovaru alebo platbou poštovému doručovateľovi /kuriérovi pri objednaní tovaru na dobierku.

     Predávajúci účtuje Kupujúcemu aj cenu poštovného a balného, ktorú si Kupujúci vyberá pri uzatváraní Zmluvy.

     Kupujúci spolu s tovarom obdrží aj faktúru, ktorá obsahuje celkové vyúčtovanie t.j. cena tovaru, cena poštovného a balného.

      

     VII.            Reklamačný poriadok

      Predávajúci poskytuje záruku na tovar 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia kúpnej Zmluvy.  V prípade niektorých konkrétnych prípadov je záručná doba iná.

      Kupujúci  si uplatňuje  právo na reklamáciu hneď po zistení závady tovaru. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa  do troch dní od podania reklamácie, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

      Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru, bežné opotrebovanie tovaru, vady, ktoré vznikli nesprávnym používaním tovaru alebo vady, ktoré vznikli neakceptovaním a porušením podmienok pre použitie a údržbu tovaru.

       
      Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.