Jazierka, biodesign bazény | ROSSY.sk

Vodný prvok a záhradné jazierko

  • Pridané: 19.01.2019   |   Autor: ROSSY spol. s r.o.   |   432 čítaní / zobrazení

Vodný prvok v záhrade

Vodný prvok môže mať podobu jazierka, fontány, prameňa, potoka, vody stekajúcej po kameňoch a iné. Ide zväčša o malý objem vody bez rýb. Môžu v ňom byť vysadené menšie druhy vodných rastlín a lekien. Vodný prvok spĺňa najmä funkciu okrasnú a dopĺňa biotop záhrady z estetického hľadiska. vodný prvok, kaskáda, vodny prvok, kaskada


Základné parametre vodného prvku:

Umiestnenie:   Vodné prvky sa často umiestňujú nie len v záhradách, ale aj na terasách či balkónoch. 
Hĺbka:   Ľubovoľná
Technika:   Zväčša sú používané čerpadlá na obeh vody, fontánky alebo menšie filtračné zariadenia.

 


Záhradné jazierko

Záhradné jazierko má podobne ako vodný prvok v záhrade najmä okrasnú a estetickú funkciu.  Niekedy ani nie je možné určiť či ide o malé jazierko alebo vodný prvok. Záhradné jazierko sa však vyznačuje väčším objemom vody ako vodný prvok. Takéto jazierka sú primárne určené na pestovanie vodných rastlín, v niektorých prípadoch aj chov menšieho počtu okrasných rýb napr. karas, závojnatka a pod. Vzhľadom na to, že záhradné jazierko je buď bez rýb alebo len s malým počtom okrasných rybičiek, vyberáme  aj filtráciu určenú pre tento typ jazierka. Ak však chcete, aby vaše jazierko hralo farbami nie len vďaka rastlinám, ale aj rybám, určite sa pustite do realizácie jazierka určeného pre Koi kapre.


Základné parametre Záhradného jazierka:

jazierko, okrasné jazierko, okrasne jazierko, záhradné jazierko, zahradne jazierkoUmiestnenie:   Ideálne je umiestnenie jazierka v polotieni, kde naň budú dopadať slnečné lúče cca 6 hodín denne.  Vyhýbame sa priestoru pod stromami, kde by do jazierka padalo lístie, ihličie a pod.  a mohlo by prísť k prerastaniu koreňov cez fóliu. Tieň je možné vytvoriť  aj vysadením lekien a vyšších druhov pobrežných rastlín.

Hĺbka:   Pri záhradnom jazierku postačuje hĺbka cca do 1 m v najhlbšom bode.
Tvar:    Záhradné jazierko môže mať v podstate ľubovoľný tvar, vyvarovať sa treba len komplikovaným tvarom pri ktorých je ťažké zabezpečiť správne prúdenie vody, aby sa nevytvárali tzv.  “hluché miesta“.
Rastlinná zóna:   Pri výkope jazierka treba rátať s vysádzaním vodných a bahenných rastlín a tomu prispôsobiť zóny jazierka s hĺbkou  0 – 40 cm.
Technika:   Pri záhradnom jazierku nie sú kladené až také vysoké nároky na Filtračný systém ako pri jazierku s koi kaprami, no pokiaľ má byť voda v jazierku čistá určite neodporúčame realizovať jazierko bez filtrácie.


 
• fotogaléria - vodný prvok >
 
• vypracovanie vizualizácie >
 
• fotogaléria - záhradné jazierko >• vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky >